Charitatívne akcie

Vykonávame charitatívnej akcie pre ústavy so sociálnou starostlivosťou, detské domovy a pre mentálne a zdravotne postihnutých.